O Związku Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.

Władze ZNP w US

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US  – przewodnicząca

mgr Ewa Malitowska – wiceprzewodnicząca

dr Lilianna Talaga – skarbnik

mgr inż. Elżbieta Popiołek – sekretarz

dr Urszula Grześkowiak – przewodnicząca KR

dr Jerzy Gracz – członek zarządu

dr Leszek Gracz – członek zarządu

mgr Małgorzata Moś – członek zarządu

Marzena Sulewska – członek zarządu

Mężowie zaufania grup związkowych ZNP w US

dr  Grzegorz Szkibiel – Wydział Matematyczno- Fizyczny

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Wydział Prawa i Administracji

dr Dorota Kawczuga- Wydział Biologii

dr Leszek Gracz – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

dr hab .Ewa Hendryk – Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny

dr hab. Mirosława Kozłowska prof. US – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny

dr hab. Elżbieta Magiera – Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny

dr hab. Marzenna  Giedrojć prof. US – Instytut Politologii i Europeistyki, Wydział Humanistyczny

dr Piotr Klafkowski – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Humanistyczny

prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – Instytut Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. dr hab. Janusz Korol – Instytut  Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska – Katedra Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

dr hab. Danuta Miłaszewicz – Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

mgr Ewa Malitowska – Akademickie Centrum Kształcenia Językowego

mgr Elżbieta Popiołek – Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Maria Rubin – Domy Studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego

Stefania Mackiewicz – Sekcja Emerytów i Rencistów