Członkiem ZNP w US może być każdy pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Warunkiem jest złożenie wypełnionej Deklaracji Członkowskiej (plik do pobrania poniżej) w Sekretariacie ZNP w US przy ul. ul. Szwoleżerów 18, pok. 4. Pamiętac należy o tym, że członek ZNP w US nie może jednocześnie należeć do innego związku zawodowego.

Po przyjęciu deklaracji, już jako członek związku, pracownik zyskuje szereg korzyści, m.in.:

  • korzystać bezpłatnie ze związkowego poradnictwa prawnego;
  • zwracać się do władz ZNP w sprawach pracowniczych, społecznych i zawodowych;
  • korzystać z zasiłków z tytułu urodzenia dziecka lub zgonu członka rodziny oraz innych świadczeń (więcej na ten temat w sekcji „Pomoc materialna” na naszej stronie)

 

Pobierz deklarację członkowską ==>>