• 22 STY 19
  Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP

  Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP

  18 stycznia 2019 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. Przedstawił aktualny stan prac związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Mówił między innymi:

  • opublikowaniu listy wydawnictw punktowanych,
  • możliwości poddania ocenie ekspertów publikacji wydanej w wydawnictwie nieumieszczonym na opublikowanej przez Ministerstwo liście wydawnictw – do oceny będzie przyjmowanych 5 prac rocznie,
  • regulacji najniższych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich od 1 stycznia 2019 roku,
  • przygotowywanych podwyżkach płac w polskich uczelni na poziomie 7% (pierwsza transza ma trafić na uczelnie w I kwartale 2019 roku),
  • obowiązku uzgodnienia spraw płacowych przez władze uczelni i związki zawodowe (zgodnie z nową ustawa o związkach zawodowych).

  W drugiej części spotkania odpowiadał na pytania przedstawicieli uczelnianych organizacji ZNP. Pytania, które zadawano  dotyczyły między innymi:

  • obowiązku złożenia habilitacji przez osoby, które na mocy poprzednich przepisów znalazły się w grupie adiunktów z nowym 8–letnim okresem liczonym od 2013 roku,
  • wątpliwości dotyczących łączenia styczniowej regulacji płac z zapowiadanymi podwyżkami dla pracowników uczelni – są to dwie osobne procedury,
  • terminu ogłoszenia standardów kształcenia nauczycieli – standardy mają być opublikowane do końca lutego,
  • przekształcania kierunków pedagogicznych na studiach licencjackich w 5–letnie studia magisterskie – automatyczne przekształcenie będzie tylko możliwe w uczelniach, które prowadzą aktualnie kształcenie na kierunku pedagogiki na studiach drugiego stopnia; Ministerstwo szacuje, że 80 uczelni publicznych i niepublicznych straci prawo kształcenia nauczycieli na tym kierunku,
  • deklarowania dorobku publikacyjnego przez pracowników zagranicznych zatrudnionych w polskich uczelniach lub w instytutach naukowych – decyzja do rozstrzygnięcia na poziomie zarządzeń w każdej uczelni.