• 03 MAR 19
  Małgorzata Moś odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  Małgorzata Moś odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  28 lutego 2019 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się miła uroczystość. Nasza Koleżanka dr Małgorzata Moś, członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w US została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dekoracji dokonali wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć i JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że praca dr Małgorzaty Moś została doceniona.

  Poniżej prezentujemy uzasadnienie wniosku o przyznanie tego wyróżnienia naszej Koleżance:

   

  Małgorzata Moś rozpoczęła pracę zawodową w 1984 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, a następnie w Uniwersytecie Szczecińskim. Jej działalność dydaktyczna, naukowa oraz społeczna jest ściśle związana z pedagogiką opiekuńczą i społeczną. O wielu lat dr Małgorzata Moś współpracuje z placówkami edukacyjnymi na terenie miasta Szczecina i w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie ze studentami organizuje warsztaty edukacyjne i projekty. Ponadto aktywnie działa z wieloma organizacjami w środowisku lokalnym (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Społeczne Towarzystwo Oświatowe). W ramach aktywności na rzecz seniorów koordynuje działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie oraz jest członkiem Rady Naukowej w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

  Od siedmiu lat, z inicjatywy dr Małgorzaty Moś jest realizowany projekt opiekuńczy o zasięgu regionalnym „Wczoraj, jutro, dziś potrzebny jest pluszowy miś”, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych oraz zabawek dla pacjentów Oddziału Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, a także dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Uzupełnieniem tych działań jest współorganizowanie przez dr Małgorzatę Moś spotkań połączonych z wykładami w pierwszej w Polsce szkoły dla małych i dorosłych pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin działającej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

  W 2014 roku za działalność organizacyjną dr Małgorzata Moś otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Od początku drogi zawodowej jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1998 roku została odznaczona Złotą Odznaką ZNP.

   

  Małgorzata Moś, Marcin Kopeć

  Małgorzata Moś, Wiceminister Edukacji Narodowej Marcin Kopeć

   

  Małgorzata Moś, Marcin Kopeć, Edward Włodarczyk

  Małgorzata Moś, Wiceminister Edukacji Narodowej Marcin Kopeć, JM Rektor US Edward Włodarczyk