Góra

Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Szczecińskim

Aktualności

  • 06 GRU 19
  Zmarła dr Danuta Bielawska

  Zmarła dr Danuta Bielawska

  „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” W. Szymborska   Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dn.  2.12.2019 zmarła   śp. dr  Danuta  Bielawska   długoletni wykładowca Uniwersytetu  Szczecińskiego, zasłużona działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

  Czytaj więcej →
  • 22 LIP 19
  Wybory Zarządu ZNP w US

  Wybory Zarządu ZNP w US

  W związku z przeprowadzonymi w dniu 13 czerwca 2019 roku wyborami do Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim informujemy o składzie Zarządu Uczelnianego: Przewodnicząca – dr hab. Danuta Umiastowska prof. US V-ce przewodnicząca – mgr Ewa Malitowska Sekretarz – mgr inż. Elżbieta Popiołek Skarbnik – dr Lilianna Talaga Członkowie – dr Jerzy Gracz, dr

  Czytaj więcej →

Starsze wiadomości

Związek Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.