Góra

Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Szczecińskim

Aktualności

  • 22 LIP 19
  Wybory Zarządu ZNP w US

  Wybory Zarządu ZNP w US

  W związku z przeprowadzonymi w dniu 13 czerwca 2019 roku wyborami do Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim informujemy o składzie Zarządu Uczelnianego: Przewodnicząca – dr hab. Danuta Umiastowska prof. US V-ce przewodnicząca – mgr Ewa Malitowska Sekretarz – mgr inż. Elżbieta Popiołek Skarbnik – dr Lilianna Talaga Członkowie – dr Jerzy Gracz, dr

  Czytaj więcej →
  • 27 MAJA 19
  Komunikat dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Komunikat dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Dnia 21 maja br., odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w US z władzami uczelni US, tematem którego była propozycja porozumienia w sprawie zasad podwyżek wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku. Celem podwyżek wynagrodzeń ma być m.in.: preferowanie pracowników aktywnych naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie i pracowników wzorowo wykonujących obowiązki służbowe, w tym preferowanie

  Czytaj więcej →
  • 09 KWI 19
  Wycieczka do Stralsundu

  Wycieczka do Stralsundu

  Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim informuje, że 18 maja 2019 r. (sobota) organizowana jest wycieczka do Stralsundu (Niemcy). Wyjazd autokarem ze Szczecina o 7.00,  powrót około godziny – 20.00 W programie wycieczki: zwiedzanie Oceanarium i Muzeum Morskiego, zwiedzanie Stralsundzkiej starówki. Dodatkową atrakcją może być rejs stateczkiem białej floty po cieśninie Stralsundzkiej.   Zapisy

  Czytaj więcej →
  • 03 MAR 19
  Małgorzata Moś odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  Małgorzata Moś odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  28 lutego 2019 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się miła uroczystość. Nasza Koleżanka dr Małgorzata Moś, członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w US została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dekoracji dokonali wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć i JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że praca

  Czytaj więcej →
  • 03 MAR 19
  Porozumienie ws. regulacji płac w administracji US

  Porozumienie ws. regulacji płac w administracji US

  W wyniku negocjacji prowadzonych przez trzy organizacje związkowe działające w naszej Uczelni z Władzami Rektorskim doszło do porozumienia dotyczącego regulacji płac w pionie pracowników administracyjnych. Podpisane porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że wszyscy pracownicy którzy zostali nim objęci otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące. Kolejnym etapem negocjacji z Władzami Rektorskimi są prace związane

  Czytaj więcej →

Starsze wiadomości

Związek Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.