Góra

Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Szczecińskim

Aktualności

  • 23 GRU 18
  Boże Narodzenie 2018

  Boże Narodzenie 2018

  Czytaj więcej →
  • 27 LIS 18
  Zmarł Profesor Stanisław Czepita

  Zmarł Profesor Stanisław Czepita

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Czepity, cenionego naukowca i wykładowcy, byłego Prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego, byłego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Składamy wyrazy współczucia Najbliższym Pana Profesora i mamy świadomość wielkiej straty, jaką poniosło środowisko prawnicze i naukowe.   Zarząd i Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Czytaj więcej →
  • 19 LIS 18
  Szkolenie z zakresu zbiorowego prawa pracy

  Szkolenie z zakresu zbiorowego prawa pracy

  13 listopada w siedzibie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie odbyło się szkolenie  na temat zmian w ustawie o związkach zawodowych.  Zakres zmian i wynikające z nich konsekwencje przedstawił kol. Paweł Galec prawnik Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który uczestniczył w pracach nad zmianami w ustawie i doskonale zna tę problematykę. W szkoleniu uczestniczy

  Czytaj więcej →

Związek Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.