Góra

Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Szczecińskim


OGÓLNOPOLSKI
PROTEST

Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Aktualności

  • 15 CZE 22
  Nieczynny sekretariat ZNP w US

  Nieczynny sekretariat ZNP w US

  W dniu 17.06 2022 r. Sekretariat ZNP w US będzie nieczynny.

  Czytaj więcej →
  • 12 MAJA 22
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP w US

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP w US

  Zarząd ZNP w US zawiadamia, że dnia 6 czerwca 2022 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Papieża Jana Pawła II 23 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim o godzinie 13:45 (I termin) lub o godz. 14.00 (II termin) z następującym porządkiem dziennym : 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków Związku.

  Czytaj więcej →

Archiwum wiadomości

Związek Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.