Góra

Związek Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Szczecińskim


OGÓLNOPOLSKI
PROTEST

Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Aktualności

  • 31 PAŹ 23
  Ostatnie pożegnanie dr Heleny Szafrańskiej

  Ostatnie pożegnanie dr Heleny Szafrańskiej

  Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego informuje, że ostatnie pożegnanie dr Heleny Szafrańskiej odbędzie w 3 listopada 2023 r., o godz. 12:00, w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

  Czytaj więcej →
  • 24 PAŹ 23
  Pożegnanie dr Heleny Szafrańskiej

  Pożegnanie dr Heleny Szafrańskiej

  Z głębokim żalem żegnamy dr Helenę Szafrańską wieloletnią działaczkę Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim, cenionego pedagoga i naukowca, wychowawcę wielu pokoleń młodych nauczycieli W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego w US   Zarząd ZNP w US

  Czytaj więcej →
  • 12 MAJA 22
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP w US

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP w US

  Zarząd ZNP w US zawiadamia, że dnia 6 czerwca 2022 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Papieża Jana Pawła II 23 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim o godzinie 13:45 (I termin) lub o godz. 14.00 (II termin) z następującym porządkiem dziennym : 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków Związku.

  Czytaj więcej →
  • 27 KW. 22
  Komunikat RSWiN ZNP w sprawie tweetu MEiN z 21.04.2022

  Komunikat RSWiN ZNP w sprawie tweetu MEiN z 21.04.2022

  Komunikat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w  sprawie wypowiedzi i tweetu MEiN z dnia 21 kwietnia 2022 roku, dotyczącego podwyżek dla nauczycieli akademickich   Nasza wspólnota akademicka jest zbulwersowana kłamstwem, które Minister Edukacji i Nauki przekazał opinii publicznej w dniu 21 kwietnia 2022 roku. Oto dowód:   Szanowny Panie Ministrze, dlaczego Pan

  Czytaj więcej →
  • 12 KW. 22
  Informacje po posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSWiN ZNP z 1.04.2022 r.

  Informacje po posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSWiN ZNP z 1.04.2022 r.

  W dniu 1 kwietnia 2022 r., po posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rady. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania, podjęte w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej – szczegóły w pliku PDF z prezentacji, który można pobrać TUTAJ. Podczas posiedzenia podsumowano także prace Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań

  Czytaj więcej →

Archiwum wiadomości

Związek Nauczycielstwa Polskiego w US

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Szwoleżerów 18 p4, 71-062 Szczecin, tel. (91) 444 2804 – zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział w Szczecinie, posiada regon i NIP, liczy ok. 270 członków (pracowników oraz emerytów i rencistów)

Celem naszym jest obrona praw pracowniczych, opieka socjalna i reprezentowanie naszych członków wobec wszelkich podmiotów w dziedzinie edukacji narodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczą z głosem doradczym w pracach organów Uczelni. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek konsultowania z organizacjami związkowymi podstawowych spraw pracowniczych, płacowych i socjalnych, zgodnie zaś z Prawem o Szkolnictwie wyższym zasięgnięcie opinii związków zawodowych wymagane jest m.in. podczas uchwalania statutu i zmian w nim.

Związek nasz posiada osobowość prawną i wchodzi zarazem w skład Krajowej Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego – organizacji, która w 2005 r. obchodziła swoje 100-lecie.